Webovky pro firmy

UX, UI, Product designer a další

UI, UX, Product a Interaction designer. Kdo se v tom má vyznat? Mnoho lidí, často i designerů se ve všech těch pojmenováních ztrácí. Z každé strany na ně kouká jiné označení designera, často se i samotný designer označuje nesprávně a nazývá se něčím, čím ve skutečnosti vůbec není. Tak si to rozeberme popořadě.

Dozvíte se:

> Vysvětlení základních pojmů
> Jednotlivé pozice webdesignu

Doba čtení: 5 minut

UX designer

UX designer, jak jsme si již dříve řekli, je člověk, který má velmi důležitou úlohu při tvorbě webu nebo aplikace. Je to osoba, která má na starosti celý uživatelský průzkum před vývojem, během práce na projektu a také po ukončení. Je zodpovědný za tvorbu uživatelských person, uživatelského výzkumu, tvorbu user-flows a wireframu. Odpovídá také za testovaní toho, zda web nebo aplikace plní svůj účel a je dobře použitelná. V zkratce, když budete někomu chtít vynadat za to, že na stránce něco nemůžete najít, vynadejte právě jemu.

UX designer je v dnešní době stále víc a víc známá pozice, ještě stále je okolo něj hodně zmatku a nedorozumění a často se běžný UI designer označuje jako UX/UI designer.

UI designer

UI designer, je právě ta osoba, která má na starosti to, co vy vidíte. Je to člověk, který má na svědomí vizuální podobu webu. Vybírá barvy, písma, dává webu formu a staví na wireframech, které dostal od UX designera a dává jim reálnou podobu. Ve velkém množství případů se UI designer stará také o celý návrh webu v případě, že si zákazník služby UX designéra nezaplatil. Dlouhou dobu byl za UI designera, nebo za designera označován každý, kdo dělal design, loga, UX, cokoliv spjaté s designem.

Interaction designer

Interaction designer, česky Designer interakcí nebo Interakční designer, je osoba, která se stará o interakční podobu designu. Většinou je to UI designer, který daný design vytvořil. V dnešní době už narazíme také na samostatné Interaction designery. A co vlastně dělá? Vizuální část designu převádí na interaktivní prototypy. Většinou je to ukázkové video vytvořené v nástroji jako Adobe After Effects, nebo častěji vytvoří interaktivní prototyp, který se mění na základě interakce s uživatelem a prezentuje web nebo aplikaci podobnou finální, naprogramované verzi.

Product designer

Product designer, jak už z názvu vyplývá je člověk, který tvoří celý produkt. Je to kombinace všech předcházejících lidí, často také mylně označován jako UX/UI designer nebo Full-stack designer. Product designer řeší celý vývoj, od počáteční komunikace s klientem, přes návrh, testování, UI design až po interaktivní prototypy a předání designu klientovi nebo vývojaři.

Ze všech zmiňovaných typů designerů se nejčastěji, převážně při zakázkovém vývoji, setkáte právě s product designerem, který Vám dokáže vyvinout celý produkt – ať už se jedná o web nebo aplikaci na míru od počátku až po hotové podklady pro programátora.

Závěr

Tento článek jsme chtěli napsat už dlouhou dobu, protože jsme viděli, že hodně lidí, častokrát i z oboru má s těmito označeními problém a neumí je odlišovat. Doufáme, že Vám tento článek pomohl zorientovat se v různých pozicích a příště budete vědět, jakého designera potřebujete.
UX – neviditelný, ale potřebný prvek

User experience, neboli uživatelská zkušenost, se za posledních pár let vyvinula z opomíjené součásti designu v samostatný obor, který již má své vlastní místo a v mnoha velkých firmách je na user experience (zkratka UX) zaměřeno jedno celé oddělení.